Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea  Ovinelor și Caprinelor Secuieni—Bacău

Noi facem viitorul prezent

Ovine:

š Ameliorarea producției de lapte la rasele și populațiile de ovine în diferite zone pedoclimatice.

š Studiul populațiilor locale de ovine crescute în partea de Nord - Est a țării, în vederea ameliorării producției de lapte.

š Omologarea ca rasă a populației de ovine specializată pentru producția de lapte, creată în cadrul S.C.D.C.O.C. Secuieni - Bacău.

š Studiul populațiilor locale de ovine crescute în zona de deal a Moldovei, în vederea obținerii de hibrizi specializați pentru producția de carne.

š Realizarea de hibrizi specializați la ovine pentru producția de carne.

š Ameliorarea genetică cantitativă și calitativă a producției de carne la rasele românești de ovine pentru alinierea la standardele U.E.

š Elaborarea tehnologiilor de creștere și îngrășare a tineretului ovin aparținând hibrizilor specializați pentru producția de carne, în vederea obținerii unor carcase ecologice, conforme standardelor de calitate din U.E.

š Crearea unor linii de ovine genetic rezistente la maladia Scrapia.

š Cercetări privind conservarea genofondului unor populații de ovine din rasele autohtone, amenințate cu dispariția.

Caprine:

š Studiul populațiilor locale de caprine crescute în zona de Nord - Est a țării, în vederea ameliorării producției de lapte.

š Ameliorarea producției de lapte la populațiile de caprine în diferite zone pedoclimatice.

š Realizarea de hibrizi specializați la caprine pentru producția de carne.

š Elaborarea tehnologiilor de creștere și îngrășare a tineretului caprin aparținând hibrizilor specializați pentru producția de carne, în vederea obținerii unor carcase ecologice, conforme standardelor de calitate din U.E.

Ameliorarea și exploatarea pajiștilor:

š Optimizarea tehnologiilor de exploatare cu ovinele a pajiștilor temporare de graminee și leguminoase perene cu rezistență sporită la secetă.

 

Obiectivele noastre