Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea  Ovinelor și Caprinelor Secuieni—Bacău

Noi facem viitorul prezent

Despre noi

          

           Stațiunea de cercetare dezvoltare pentru creșterea ovinelor și caprinelor Secuieni – Bacău a fost înființată în anul 1981 prin H.C.M. nr 170/1981, având ca obiective ameliorarea ovinelor și caprinelor crescute și exploatate în zona de podiș a Moldovei, precum și elaborarea tehnologiilor de creștere, adaptate condițiilor existente în arealul de influență.

             S.C.D.C.O.C. Secuieni - Bacău deține un efectiv de 1020 capete ovine din rasele specializate pentru producția de lapte și carne și 200 de caprine din populația locală. Suprafața experimentală pentru cercetare este de 175 hectare.

             Personalul ocupat în activitatea de cercetare este de 25 din care 7 cercetători.

          

           De-a lungul celor peste 29 de ani de activitate S.C.D.C.O.C. Secuieni - Bacău a realizat studii, cercetări și tehnologii de creștere și exploatare a ovinelor. După o muncă susținută colectivul unității a reușit selecția unui nucleu valoros de ovine din rasa Țigaie - varietatea ruginie, nucleu ce participă la programul național de conservare a populațiilor aflate în status de risc. Printre realizări mai putem menționa realizarea unei populații locale de ovine, specializată pentru producția de lapte. Populația nou creată a fost formată prin utilizarea la reproducție a celor mai bune femele aparținând rasei Țigaie - varietatea ruginie și a berbecilor aparținând rasei Awassi. Încrucișările de absorbție practicate alături de evitarea consangvinizării au dus la apariția acestei populații de ovine cu performanțe bune privind producția de lapte.

             O altă direcție de cercetare a reprezentat-o obținerea unei populații locale de caprine ameliorată, cu performanțe productive superioare mediei populațiilor de caprine exploatate în zonă, prin utilizarea la reproducție a țapilor din import aparținând raselor specializate pentru producția de lapte (Saanen, Alpină franceză) și pentru producția de carne (Boier).