Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea  Ovinelor și Caprinelor Secuieni—Bacău

Noi facem viitorul prezent

Casetă text: 	Populația de ovine creată la S.C.D.C.O.C. Secuieni - Bacău are performanțe superioare pentru producția de lapte comparative cu populațiile locale de ovine și este rodul celor peste 20 de ani de cercetări întreprinse de colectivul nostru.

Populația de ovine specializată pentru producția de lapte

                 Obținerea hibrizilor specializați la ovine pentru producția de carne a apărut ca o necesitate, carnea de ovine fiind tot mai solicitată pe piața românească și internațională. Carnea cu calități organoleptice superioare, obținută de la hibrizii realizați de colectivul de cercetători ai S.C.D.C.O.C. Secuieni - Bacău, face ca acest proiect să aibă perspective foarte bune cu aplicabilitate imediată în ovicultura românească.

Realizarea de hibrizi specializați la ovine pentru producția de carne

                 O tehnologie particularizată exploatării cu ovine a pajiștilor în condiții de secetă este extreme de benefică deoarece în zona de podiș a Moldovei (arealul de influență a unității noastre), există foarte multe pajiști marea majoritatea fiind afectate de secetă. Tehnologia elaborată și-a dovedit eficiența, unitatea noastră utilizând-o și realizând astfel performanțe bune în biobaza noastră situată în comuna Izvorul Berheciului.

Optimizarea tehnologiilor de exploatare cu ovinele a pajiștilor temporare de graminee și leguminoase perene cu rezistență sporită la secetă

Realizările noastre